• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Xin tư vấn!!

lavie1191

New Member
Tình hình là mình dự tính sẽ đi đâu đó chơi trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên trước đây, mình toàn đi gần nhà nên không hề có kinh nghiệm đi xa. Vậy nên mong pro nào đi nhiều biết rộng chỉ điểm cho.
Dự tính mình sẽ đi vào ngày 27 hoặc 28 tháng 4, sáng đi chiều về.
Xuất phát tại Hà Nội. Đi 2 người. Phương tiện: xe máy.
Mình không biết là có địa điểm nào thú vị ở các tỉnh phía Bắc và thỏa mãn các điều kiện trên không nhỉ.
Mong nhận được một ý kiến thú vị. :)
 

buidoi

Thiền Sư Thích Bụi
Tình hình là mình dự tính sẽ đi đâu đó chơi trong vòng 1 ngày. Tuy nhiên trước đây, mình toàn đi gần nhà nên không hề có kinh nghiệm đi xa. Vậy nên mong pro nào đi nhiều biết rộng chỉ điểm cho.
Dự tính mình sẽ đi vào ngày 27 hoặc 28 tháng 4, sáng đi chiều về.
Xuất phát tại Hà Nội. Đi 2 người. Phương tiện: xe máy.
Mình không biết là có địa điểm nào thú vị ở các tỉnh phía Bắc và thỏa mãn các điều kiện trên không nhỉ.
Mong nhận được một ý kiến thú vị. :)

Call ku chienthanpro thử xem 0973964074 .Nhóm thổ địa miền bắc của pnet sẽ hỗ trợ thông tin cho thía chủ đầy đủ :)
 
Top