• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Thái Nguyên, ngày bắt đầu!

phanphan55

New Member
Mình thích kiểu trốn làm đi chơi thế này!;)

Đi thuiiii!

Hang%20Phuong%20Hoang%20591.JPG


Từ trên hang Phượng Hoàng nhìn xuống....

Hang%20Phuong%20Hoang%20612.JPG


Trong hang nè

Hang%20Phuong%20Hoang%20622.JPG
Hang%20Phuong%20Hoang%20631.JPG


đây la chỗ có sáng hihi, ở đây còn hoang sơ k đèn điện... nên vào trong tíu lamwsHang%20Phuong%20Hoang%20641.JPG


Bướm ở Thái Nguyên!!!!! ^^Buom%20buom%20Hang%20Phuong%20Hoang.jpg
Bo%20que.jpg
,,,,, rồi phải về thui vì trốn làm đi mừ!

Hang%20Phuong%20Hoang%20645.JPG
 
Top