• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Thăm kiến trúc nhà thờ Hải Lâm

Giáo xứ Hải Lâm nằm trên đường đi Long Hải, các bạn có thể theo QL51 đi qua thị xã Bà Rịa xuống Long Hải. Hoặc đi từ TP Vũng tàu rồi theo con đường "Đẹp nhất Việt Nam" qua bùng binh "to nhất Đông Dương" rẽ sang con đường "Du lịch ven biền" qua cầu Cửa Lấp đến "Ngã 3 Lò vôi" rẽ trái khoảng 200m là nhìn thấy gác chuông "nhà thờ Hải Lâm". Đã nghe nói đến kiến trúc của nhà thờ Hải Lâm từ lâu nhưng chưa có điều kiện đi thăm.

Nhân dịp được người bạn mời xuống Long Hải chơi, chúng tôi đi theo cung đường thứ 2 từ Vũng Tàu sang Long Hải bằng con "Hắc Bạch Mã" tự động 110cc.[URL="https://lh3.googleusercontent.com/-wMiBPcZPTXE/Tn8ILEPjT7I/AAAAAAAAAM0/uAq93KJoJ_I/s640/DSC08238.JPG"][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-wMiBPcZPTXE/Tn8ILEPjT7I/AAAAAAAAAM0/uAq93KJoJ_I/s640/DSC08238.JPG"][URL="https://lh3.googleusercontent.com/-wMiBPcZPTXE/Tn8ILEPjT7I/AAAAAAAAAM0/uAq93KJoJ_I/s640/DSC08238.JPG"] [/URL][/URL][/URL][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-7tSVRNoQ9kg/Tn8IXSTJ1XI/AAAAAAAAAM4/hm3eV3HbzR8/s640/DSC08239.JPG"][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-7tSVRNoQ9kg/Tn8IXSTJ1XI/AAAAAAAAAM4/hm3eV3HbzR8/s640/DSC08239.JPG"][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-7tSVRNoQ9kg/Tn8IXSTJ1XI/AAAAAAAAAM4/hm3eV3HbzR8/s640/DSC08239.JPG"] [/URL][/URL][/URL][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-TfTwf775CyQ/Tn8IkckhUYI/AAAAAAAAANA/09i9gO6eujc/s640/DSC08241.JPG"][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-TfTwf775CyQ/Tn8IkckhUYI/AAAAAAAAANA/09i9gO6eujc/s640/DSC08241.JPG"][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-TfTwf775CyQ/Tn8IkckhUYI/AAAAAAAAANA/09i9gO6eujc/s640/DSC08241.JPG"] [/URL][/URL][/URL]Đây là "bùng binh lớn nhất Đông Dương". Đường kính phải đến 50m.[URL="https://lh5.googleusercontent.com/-UbLaBxyDutg/Tn8IozYCpiI/AAAAAAAAANE/Gn3noLhlGkI/s640/DSC08242.JPG"][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-UbLaBxyDutg/Tn8IozYCpiI/AAAAAAAAANE/Gn3noLhlGkI/s640/DSC08242.JPG"][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-UbLaBxyDutg/Tn8IozYCpiI/AAAAAAAAANE/Gn3noLhlGkI/s640/DSC08242.JPG"] [/URL][/URL][/URL][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-eWNRitVAjME/Tn8IsbeU75I/AAAAAAAAANI/Io-3TSjyi4k/s640/DSC08243.JPG"][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-eWNRitVAjME/Tn8IsbeU75I/AAAAAAAAANI/Io-3TSjyi4k/s640/DSC08243.JPG"][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-eWNRitVAjME/Tn8IsbeU75I/AAAAAAAAANI/Io-3TSjyi4k/s640/DSC08243.JPG"] [/URL][/URL][/URL]Từ ngày có đường và cây cầu Cửa Lấp đoạn đường từ TP Vũng Tàu sang Long Hải được rút ngắn rất nhiều. Đặc biệt đi các tỉnh Nam Trung bộ rất gần.[URL="https://lh5.googleusercontent.com/-uBnVhAUfHA8/Tn8IyOktzJI/AAAAAAAAANM/bycdlWYeqe8/s640/DSC08244.JPG"][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-uBnVhAUfHA8/Tn8IyOktzJI/AAAAAAAAANM/bycdlWYeqe8/s640/DSC08244.JPG"][URL="https://lh5.googleusercontent.com/-uBnVhAUfHA8/Tn8IyOktzJI/AAAAAAAAANM/bycdlWYeqe8/s640/DSC08244.JPG"] [/URL][/URL][/URL][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-ocyhJxQsVxY/Tn8I6FkcGII/AAAAAAAAANQ/jIEfTd9dfSo/s640/DSC08245.JPG"][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-ocyhJxQsVxY/Tn8I6FkcGII/AAAAAAAAANQ/jIEfTd9dfSo/s640/DSC08245.JPG"][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-ocyhJxQsVxY/Tn8I6FkcGII/AAAAAAAAANQ/jIEfTd9dfSo/s640/DSC08245.JPG"] [/URL]Núi Long Hải phía xa xa.[/URL][/URL][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-1EeBfXgA0o0/Tn8JGspspcI/AAAAAAAAANY/TUzzYhMJ9YE/s640/DSC08247.JPG"][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-1EeBfXgA0o0/Tn8JGspspcI/AAAAAAAAANY/TUzzYhMJ9YE/s640/DSC08247.JPG"][URL="https://lh6.googleusercontent.com/-1EeBfXgA0o0/Tn8JGspspcI/AAAAAAAAANY/TUzzYhMJ9YE/s640/DSC08247.JPG"] [/URL][/URL][/URL]Vào đường đi cầ Cửa Lấp, cung đường này có rất nhiều khúc cua "chết người" cả về nghĩa đen và nghĩ bóng.[URL="https://lh4.googleusercontent.com/-xWz4u0eaD8c/Tn8JaOWoelI/AAAAAAAAANk/ezfTiw3hJJc/s640/DSC08250.JPG"][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-xWz4u0eaD8c/Tn8JaOWoelI/AAAAAAAAANk/ezfTiw3hJJc/s640/DSC08250.JPG"][URL="https://lh4.googleusercontent.com/-xWz4u0eaD8c/Tn8JaOWoelI/AAAAAAAAANk/ezfTiw3hJJc/s640/DSC08250.JPG"] [/URL][/URL][/URL]
 
Top