• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Fanwave - Juve Fanclub

Fanwave - Juve Fanclub : 1 - 2Trên khán đài cùng các cổ động viênDSCN1567.JPG
DSCN1568.JPG
DSCN1570.JPG
DSCN1582.JPG
Và bóng đã lănDSCN1590.JPG
DSCN1593.JPG
DSCN1594.JPG
DSCN1558.JPG


DSCN1599.JPG
11:15 PM về đến nhà
 
Top