• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Chương trình chinh phục NamNung lần 2- 2012 ngày 25.3.2012

longphatlinh

New Member
Báo cáo cả nhà, sau một thời gian vận động các cơ quan ban ngành

Đã được Sở VH-TT-DL tỉnh ĐăkNong phê duyệt chương trình chinh phục NamNung và đang trình UBND tỉnh ban hành phê duyệt

Công văn kèm theoBản dự thảo kèm theo công văn trên

UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐẮK NÔNG

Số: /KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

]Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Nông, ngày 15 thàng 02 năm 2012

Dự thảo
KẾ HOẠCHTổ chức chương trình “Chinh phục Nâm Nung lần thứ II năm 2012”

Thực hiện tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ X, trong đó xác định “Du lịch là một trong 03 mũi đột phá về kinh tế của tỉnh”; Tiếp nối sự thành công của chương trình “Chinh phục đỉnh Nâm Nung lần thứ I năm 2010”, nhằm tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch, thu hút du khách đến Đắk Nông. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch “Chinh phục đỉnh Nâm Nung lần thứ II năm 2012 với nội dung sau:

I. Mục đích, ý nghĩa: - Chương trình “Chinh phục đỉnh Nâm Nung” là một một hoạt động thường niên 2 năm/1 lần nhằm tăng cường xúc tiến quảng bá tiềm năng, thế mạnh rừng núi, thác nước và sự đa dạng văn hoá tỉnh nhà với du khách, các nhà đầu tư kinh doanh du lịch; là hoạt động bổ ích rèn luyện sức khoẻ, vui chơi giải trí cho du khách và nhân dân, thu hút khách du lịch đến với Đắk Nông. Đồng thời là sự kiện kết hợp hưởng ứng chào mừng kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng thị xã Gia Nghĩa (ngày 23/03/1975 - 23/03/2012); 81 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2012) và hướng đến kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012).

II. Nội dung: - Chủ đề: “Hành trình khám phá Đắk Nông - Một chuyến về nguồn” - Thời gian: Từ ngày 25/3 đến ngày 30/3/2012. - Địa điểm: Huyện Đắk Song và Tx Gia Nghĩa.

* Các hoạt động chính:

1. Chương trình “Leo núi chinh phục đỉnh Nâm Nung”.

1.1. Thời gian tổ chức: Ngày 26/3/2012 (01 ngày).

1.2. Địa điểm: Tại chân núi Nâm Nung, xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song.

1.3. Nội dung chính: + Sáng 26/3/2012: Leo núi Chinh phục đỉnh Nâm Nung. + Chiều 26/3/2012: Tham quan điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly.

1.4. Thành phần tham gia: Các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh; Hội lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; các đơn vị kinh doanh du lịch Tp. Hồ Chí Minh.

1.5. Số lượng: 150 - 200 vận động viên. 1.6.

Đơn vị thực hiện: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh.

1.7. Đơn vị phối hợp: Tỉnh đoàn; Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh; Hội lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; các đơn vị kinh doanh lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Lâm nghiệp Đắk N’Tao; UBND huyện Đắk Song, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đắk Song; Công an tỉnh, Công an huyện Đắk Song, Công an xã Nâm N’Jang, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Lâu Đài.

1.8. Kinh phí triển khai: - Nguồn kinh phí xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực 2012 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. - Kinh phí tài trợ, huy động các doanh nghiệp.

2. Chương trình giao lưu “Đêm văn hoá Đắk Nông - Sự độc đáo và mới lạ”.

2.1. Thời gian tổ chức: Đêm ngày 26/3/2012.

2.2. Địa điểm: Bon Bu Prâng, xã Đắk N’Drung, huyện Đắk Song.

2.3. Thành phần tham gia: Các đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh; Hội lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; các đơn vị kinh doanh lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; bà con đồng bào bon Bu Prâng.2.4. Số lượng: 500 người.

2.5. Đơn vị thực hiện: UBND huyện Đắk Song, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đắk Song.

2.6. Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; Tỉnh đoàn; Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh; Hội lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; các đơn vị kinh doanh lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; Công ty Lâm nghiệp Đắk N’Tao; Công an tỉnh, Công an huyện Đắk Song, Công an xã Nâm N’Jang, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Lâu Đài.

2.7. Kinh phí triển khai:

- Nguồn kinh phí UBND huyện Đắk Song, đề án Cồng chiêng.

- Kinh phí tài trợ, huy động các doanh nghiệp.

* Các chương trình hưởng ứng:

1. Hội chợ Du lịch, Thương mại và ẩm thực Đắk Nông.

1.1. Thời gian tổ chức: Từ ngày 25/3 đến ngày 30/3/2012

1.2. Địa điểm: Đường D1, Tx Gia Nghĩa, Đắk Nông.

1.3. Thành phần tham gia: Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, thương mại Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh.

1.4. Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư, Thương mại và Du lịch.

1.5. Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, thương mại Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh; Sở Công Thương.

1.6. Kinh phí triển khai:

- Nguồn kinh phí quảng bá, xúc tiến năm 2012 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. - Kinh phí tài trợ, huy động các doanh nghiệp.

2. Chương trình “Chinh phục thác Len Gun bằng Môtô- Honda 67”2.1. Thời gian tổ chức: Sáng ngày 27/3/2012( nguyên văn-tuy nhiên CLB sẽ đề xuất lại 25.3 Chủ nhật cho phù hợp)

2.2. Địa điểm: Khu du lịch sinh thái văn hoá lịch sử Nâm Nung, huyện Đắk Song.

2.3. Thành phần tham gia: Câu lạc bộ Honda 67 các tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Bình Phước, Tp. Hồ Chí Minh , và các Câu lạc bộ Honda 67 Việt Nam , CLB Moto , cá nhân có nhu cầu tham gia.,

2.4. Đơn vị thực hiện: Câu lạc bộ Honda 67 Đắk Nông.


2.5. Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh, Câu lạc bộ Honda 67 các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh, các Câu lạc bộ Honda 67 Việt Nam , các CLB Moto, Công ty Lâm nghiệp Đắk N’Tao, UBND huyện Đắk Song, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện Đắk Song.

2.6. Kinh phí triển khai:- Câu lạc bộ Honda 67 ĐăkNong, các cá nhân tham gia đóng góp.

- Hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn xúc tiến quảng bá và đào tạo nguồn nhân lực du lịch 2012 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.- Kinh phí tài trợ, huy động các doanh nghiệp, các cá nhân tham gia đóng góp.3. Hội thảo giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, nông công nghiệp Đắk Nông.

3.1. Thời gian tổ chức: Sáng ngày 27/3/2012.

3.2. Địa điểm: Tx Gia Nghĩa, Đắk Nông.

3.3. Thành phần tham gia: Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh; Hội lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; các đơn vị kinh doanh du lịch Tp. Hồ Chí Minh, các Sở, ban ngành; UBND tỉnh.

3.4. Số lượng: 150 người.

3.5. Đơn vị thực hiện : Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh.

3.6. Đơn vị phối hợp: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Hội doanh nhân trẻ tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh; Hội lữ hành Tp. Hồ Chí Minh; các đơn vị kinh doanh du lịch Tp. Hồ Chí Minh, các Sở, ban ngành; UBND tỉnh.

3.7. Kinh phí triển khai:

- Nguồn kinh phí quảng bá, xúc tiến năm 2012 của Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch. - Kinh phí tài trợ, huy động các doanh nghiệp.

4. Tổ chức chương trình tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

4.1. Thời gian tổ chức: Chiều ngày 27/3 đến ngày 28/3/2012.

4.2. Địa điểm: Khu du lịch sinh thái văn hoá cụm thác Đray Sáp - Gia Long - Trinh Nữ; Điểm du lịch sinh thái thác Đắk G’Lun, Nhà máy Alumin Nhân Cơ, hồ thuỷ điện Đắk R’Tih, Công viên vui chơi giải trí Liêng Nung,....

4.3. Thành phần tham gia: Theo nhu cầu của các đoàn tham gia leo núi.

4.4. Đơn vị hỗ trợ: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh; Phòng Văn hoá - Thông tin các huyện thị.

4.5. Kinh phí triển khai:

Các đoàn tham gia tự túc về kinh phí.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: - Là cơ quan thường trực, phụ trách công tác chung của cả chương trình “Chinh phục đỉnh Nâm Nung lần thứ II/2012”, tham mưu thành lập Ban Tổ chức và phân công nhiệm vụ triển khai cho các thành viên Ban Tổ chức, các đơn vị tham gia. - Chủ trì thực hiện chương trình “Leo núi Chinh phục đỉnh Nâm Nung”, xây dựng kế hoạch, kinh phí, kịch bản, điều lệ, cơ cấu giải thưởng chương trình; - Vận động, kêu gọi các tổ chức thành phần tham gia, kinh phí, phối hợp tổ chức các chương trình còn lại theo kế hoạch. - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, kiểm tra địa điểm tổ chức các chương trình; Quảng bá, giới thiệu chương trình qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, đài, băng rôn, áp phích quảng cáo, tờ rơi, tập gấp…

2. Đối với Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch: - Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức Hội chợ Du lịch Thương mại và ẩm thực Đắk Nông, Hội thảo giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, nông công nghiệp Đắk Nông. - Phối hợp các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan theo sự phân công của Ban Tổ chức. - Vận động, kêu gọi các tổ chức thành phần tham gia, kinh phí tổ chức các chương trình.

3. Đối với Tỉnh Đoàn: - Phụ trách vận động đoàn viên các đoàn cơ sở tham gia theo kế hoạch đề ra. - Phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch triển khai xây dựng và góp ý kế hoạch liên tịch, điều lệ và kịch bản của chương trình “Leo núi chinh phục đỉnh Nâm Nung”. - Hỗ trợ các công tác khác theo sự phân công của Ban Tổ chức.

4. Hội doanh nhân trẻ Đắk Nông: - Chịu trách nhiệm đầu mối liên hệ Hội doanh nhân các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tp. Hồ Chí Minh tham gia các chương trình. - Vận động, kêu gọi hỗ trợ kinh phí tổ chức các chương trình.

5. Đối với UBND huyện Đắk Song, Phòng Văn hoá - Thông tin huyện: - Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, kinh phí tổ chức chương trình giao lưu “Đêm văn hoá Đắk Nông - Sự độc đáo và mới lạ”. - Phối hợp các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan theo sự phân công của Ban Tổ chức. - Vận động, kêu gọi các tổ chức thành phần tham gia, kinh phí tổ chức các chương trình.

6. Công ty Lâm nghiệp Đắk N’Tao: - Hỗ trợ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan khảo sát đường leo núi, phát quang, mặt bằng đường chạy; Hỗ trợ công tác dẫn đường leo núi chinh phục thác Len Gun bằng Môtô. - Vận động, kêu gọi các tổ chức thành phần tham gia, kinh phí tổ chức các chương trình.

7. Câu lạc bộ Honda 67 Đắk Nông:

- Phụ trách công tác vận động, tổ chức chương trình “Chinh phục thác Len Gun bằng Môtô-Honda 67 ”.- Phối hợp các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan theo sự phân công của Ban Tổ chức.

8. Công ty TNHH DV TM Lâu Đài: - Phụ trách công tác tham quan dã ngoại điểm du lịch sinh thái thác Lưu Ly, hỗ trợ kinh phí tổ chức chương trình, công tác tuyên truyền.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông: - Đăng tải kịp thời các thông tin trước, trong và sau chương trình “Kế hoạch Chinh phục đỉnh Nâm Nung lần thứ II/2012”.

10. Công an tỉnh Đắk Nông, huyện Đắk Song, xã Nâm N’Jang, xã Đắk N’Rung: Hỗ trợ công tác an ninh trật tự tổ chức chương trình.

11. Các sở, ngành và các đơn vị liên quan có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này nếu có vướng mắt hoặc cần sửa đổi, bổ sung các Sở, ngành và đơn vị liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.
Nơi nhận: - Tổng cục du lịch (Thay b/c); - Thường trực Tỉnh uỷ; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CVP,PCVP: đ/c Phùng Ngọc Lâm; - Như mục III (Triển khai thực hiện); - Lưu: VT,VHXH.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHCHỦ TỊCH

 

longphatlinh

New Member
Nếu là dân phượt hãy đến với Đăk nông và thử trải nghiệm nhũng vẻ đẹp hoang sơ băng qua những cánh rừng

chinh phục nhũng con đường.nếu bạn nào có hứng thú với chuyến đi này hãy về ĐĂK NÔNG
 
Top