• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Can nguoi cung chinh phuc dinh tay con linh

lang tu

New Member
Minh dang o ha noi, dang co ke hoach chinh phuc dinh tay con linh o ha giang. Di minh thi buon qua. Ban nao co hung thu chinh phuc thi tham gia cung nhe. Ke hoach la 18/01/2012, di 3 ngay, ca xung quanh do nua. Kinh phi du kien 1000k/nguoi. Co gi lien he sdt nay nhe: 0904980920.
 
Top