• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Cù lao câu!

Tình hình là như thế này, mặc dù lễ lộc đã wa hết nhưng máu đi chơi vẫn chưa dứt.

nên quyết định hỏi xem mọi người có ai muốn đi Cù lao câu ko? kế hoạch cụ thể mình sẽ up sau, nhưng tình hình là sẽ đi vào cúi tuần, t6 hoặc t7, sẽ canh ngay dịp rằm tháng tới để có thể ngắm trăng trên biển. vậy là có thể ngắm bình minh, hoàng hôn và cả ngắm trăng nữa(copi ý tưởng of bạn nèo trên diễn đàn ó).

lần trc kế hoạch nct of m bị phá sản trầm trọng nên lần này quyết định pải làm 1 chuyến cho ra ngô ra khoai đàng hoàng, mọi ng tham gia nha! m sẽ check kỹ lại thông tin gùi lên lịch trình và chi phí cụ thể lun.
 
Top