• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

rựu cần tây nguyên

  1. L

    Rựu cần Tây Nguyên

    Ta vin cần uống núi rừng thiêng Em múc trăng vàng về tan đáy rượu Giọt mắt hoà vào men chếnh choáng Tôi chìm trong hương tóc trăng em... (Giang Nam) Những ai đã từng đến với núi rừng thiêng bất hủ Tây Nguyên mới thấm thía rượu cần của đồng bào dân tộc nơi đây. Một thức uống với...
Top