• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

chinh phục phan xi păng

  1. H

    Chinh phục Phan Xi Păng - 30 tháng 4 năm 2012

    Chú ý: - Thuê poster dẫn đường leo phan xi păng: chú Ly: 01664.619.550 - hoặc chú cáng, bạn chú ly, hoặc nhờ chú cáng tìm hộ poster khác giúp: 01662.511.307 - Làm thủ tục vào rừng: liên hệ kiểm lâm trạm tôn - quên mất số rồi - bảo là dân phượt không thì cứ bảo mấy bạn HP giới thiệu không thì...
Top