• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Recent content by yehee

  1. yehee

    Chinh phục Fansipan vào 30/04/2010

    Mình ghi thông tin lại cho rõ ràng hơn: nhóm HCM city - Khoa (Male) 0906376234 lhdk_flr@yahoo.com.vn. Mình offline được vào tối chủ nhật 7:30pm tại càphe bệt - Chuyen (Female) 0985513915 roechuyen@yahoo.com.vn
  2. yehee

    Chinh phục Fansipan vào 30/04/2010

    cho mình đăng ký Khoa 0906376234 yahoo: lhdk_flr
Top