• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Recent content by vodanh-tieutot

  1. V

    Phan Xi Păng, Fansipan, Phan Si Phăng - Chinh phục đỉnh cao nhất Đông Dương

    Thường thôi !!! Hơ, có quái gì gê gớm đâu nhỉ, trai tráng từng đó có Fan xi Păng có đáng chi??? Mình đã từng 1 lần 1 mình leo rùi mà, có gì đáng khoe ??? Đã gọi là chinh phục thử thách thì phải tự lực cánh mà........sinh ! :D có đâu kéo bè kéo phái rần rần lên phá làng phá xóm trên nớ ...
Top