• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

trungkien0788

Chữ ký

Ta muốn hát những ngày khắc khoải

Một cọng rơm buộc lấy mảnh trăng trời

Đừng cố giữ những gì còn sót lại

Không thuộc về mình, có níu cũng vậy thôi

yahoo trungkien0788

Email: trungkien0788@gmail.com

Phone: 0946 586 777

Danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top