• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

skyman125

Chữ ký

[FONT=times new roman,times]Chuyên vận chuyển hàng hóa Quốc tế, SEA, AIR, FCL, LCL

[FONT=times new roman,times]Kê khai HQ các loại hàng, Đặc biệt cho hàng Phi mậu dịch tại HN cho mọi mặt hàng khó nhập và nhạy cảm ([/FONT][FONT=times new roman,times]máy móc cũ...[/FONT][FONT=times new roman,times]). Có % cho NV XNK book hàng![/FONT]

[FONT=times new roman,times]Mr Phú 094 272 0468, 0904 0740 68, [/FONT][FONT=times new roman,times]Minhphu.vo@gmail.com[/FONT][FONT=times new roman,times]; [/FONT]

[FONT=times new roman,times]Yahoo ID: Skyman125[/FONT]

[FONT=times new roman,times]S[/FONT][FONT=times new roman,times]kype ID: alex_minh [/FONT]
[/FONT]

Danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Top