• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Kết quả tìm kiếm

  1. H

    chuẩn bị đi từ phượt một mình

    Tôi đang định đi một mình bằng xe máy hon đa đời 82/89. Lịch trình đi từ hà nội lên cao bằng, rồi đi hang bắc pó, sau đó đi sang hà giang, lên thăm lũng cú sau đó xuôi tuyên quang và về hà nội, dự kiến đi vào đầu tháng 4. Bác nào có kinh nghiệm chỉ bảo cho tôi với
  2. H

    Du lịch bụi tây bắc 1 mình

    đừng có đi một mình Tôi cũng là người hay đi một mình, nhưng tôi là đàn ông nên không ngại, còn bạn phải có bản lĩnh lắm mới đi được vì nhiều nguy hiểm quá
Top