• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

Kết quả tìm kiếm

  1. C

    Tìm bạn đồng hành du lịch bụi MALAYSIA-SINGAPORE ngày 24/12/2010 đến ngày 03/01/2011

    sao bạn ko đi sau tháng 1..vé sẽ rẻ hơn..mình book đi malay ngày 15/1-19/1 ...thoi điểm ban đi ksan,vé, moi thứ rất đắt đỏ..nếu ban mún bạn có thề dời ngày đi chug voi mình..mình đi sing 2 lần va malay 1 lan roi..nen mình có kinh nghiem.thân
  2. C

    Can ban di SINGAPORE 2/12-8/12 ,,vòng vòng cở đó

    Hi..Mình tên Nhi..Hien tai mình có 4 nguoi đi sing roi..2/12 thì 2 ng từ vn wa truoc' ..5/12 Mình từ Seoul bay wa Sing..bạn mình từ Uc bay wa thì 6/12 đầy đủ 4 người.. Bạn nào mún đi sing vào trog khoảng time đó thì nhập vào đi cho zui..cho có chug ng Viet..Mình đã từng đi sing roi..nen...
Top