• Đăng ký nhanh... Đăng nhập bằng Facebook

duongdau?

Chữ ký

những lúc thoát ra khỏi vòng xoáy dòng đời tôi lại trở thành một gã lang thang ...

Danh hiệu

 1. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top